سفارش تبلیغ
صبا

آموزشگاه رانندگی وحید (شهرستان بهبهان)

{از ساسات فقط برای روشن کردن خودرو استفاده کنید}

از ساسات فقط برای روشن کردن خودرو در هوای سرد استفاده کنید و پس از روشن شدن خودرو آن را به حالیت اولیه برگردانید.رعایت کردن این امر باعث کاهش آلودگی هوا و مصرف بیهوده سوخت خواهد شد.

{باز کردن ترموستات خودرو: افزایش آلودگی هوا? افزایش مصرف سوخت}

باز کردن ترموستات خودرو حتی در تابستان کار اشتباهی است چرا که بدون ترموستات موتور خودرو به درجه حرارت لازم نمی رسد و به این ترتیب سوخت ناقص انجام گرفته? مصرف بنزین و آلودگی هوا افزایش می یابد.

{در جا کار کردن روش مناسبی برای گرم کردن موتور نیست}

برای گرم کردن خودرو به جای کارکرد درجا و تولید گاز بی مورد باید چند کیلومتر اول را به آهستگی و در دنده پایین رانندگی کنیم و با این کار موتور خودرو سریع تر گرم شده و استهلاک کمتری خواهد داشت. همچنین  سیستم انتقال دهنده نیرو مانند جعبه دنده و دیفرانسیل نیز هماهنگ با موتور گرم می شود.

{فیلتر هوا را به موقع تعویض کنید}

استفاده از هوای استاندارد و تعویض به هنگام آن تاثیر قابل توجهی در افزایش توان موتور? کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از نشر گازهای آلاینده خروجی از اگزوز دارد.

{هنگام توقف خودرو را خاموش کنید}

با خاموش کردن اتومبیل خویش در توفقگاه ها از آلودگی هوا و اتلاف سوخت جلوگیری کنید

منبع: خبرنامه آموزشگاه های رانندگی و مربیان


ارسال شده در توسط احمد رصا
آموزش رانندگی در این آموزشگاه در سطح بالا می باشد. وبرای هر چه سریعتر یاد گیری شما از تمامی امکانات وسعی خود استفاده می نمائیم.


ارسال شده در توسط احمد رصا